Monday, March 30, 2009

LARANGAN BERHIAS DAN BERBUSANA BERLEBIHAN

Di riwayatkan dari Aisyah Ra,katanya ketika Rasulullah S.A.W sedang duduk beristirahat di masjid,tiba-tiba ada seorang perempuan golongan Muzainah terlihat mempamerkan dandanannya di masjid sambil menyeret nyeret busana

panjangnya Rasulullah S.A.W bersabda:"Hai sekalian manusia ,laranglah isteri-istreimu (termasuk anak-anak remaja perempuan yang mereka miliki)mengenakan dandanan seraya berjalan angkuh di dalam masjid. Sesungguhnya Bani Israil tidak akan dilaknati sehingga kaum perempuan mereka dandanan mencolok (berlebihan) dan berjalan di dalam masjid.(Di riwayatkan Ibnu majah)

Rasulullah S.A.W bersabda:"mana-mana saja seorang perempuan yang mengenakan wangian, kemudian keluar rumah lalu melewati orang banyak dengan maksud agar mereka mencium bau harumnya,maka perempuan itu termasuk golongan perempuan yang berzina dan setiap mata yang memandang itu melakukan zina (diriwayatkan Ahmad Annasai dan Al Hakim dari Ibnu Abu Musa Al Asy'ari)

Rasulullah S.A.W bersabda :"Aku melihat di syurga ,ternyata sebagian besar isinya (yakni penghuninya )adalah golongan orang fakir.Dan aku melihat neraka ternyata sebagian besar penghuninya kulihat dari golongan orang perempuan".(Diriwayatkan oleh Ahmad,Muslim,Turmudzi,dari Anas dan diriwayat oleh Bukhari dan Turmudzi dari Imran bin Hashin)

No comments: